Kompetencia viac ako 70 rokov

Ako líder v oblasti technológií a kvality vyrába skupina Schüle vysoko presné tlakové odliatky pre uznávaných výrobcov, dodávateľov systémov a zásobovateľov v oblasti mobility, priemyslu a riešení pre zariadenia.

Úspech skupiny Schüle sa zakladá na 70-ročných skúsenostiach, angažovanosti a know-how viac ako 800 zamestnancov.

Internacionalizácia, automatizácia a diverzifikácia predstavujú základ úspechu spoločnosti.