Vývoj výrobkov a náradia

  • Aktívna podpora našich zákazníkov prostredníctvom inovatívnych konceptov pre procesne orientovaný dizajn výrobkov

  • Dimenzovanie nástrojov, simulácia a simulácia skrivenia prostredníctvom softvéru Magma, konštrukcia pomocou softvéru Siemens NX na základe dlhoročných praktických skúseností

  • Výroba prototypových a sériových nástrojov