a vaše nápady
získajú perspektívu

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana údajov pre zákazníkov a zainteresované osoby, dodávateľov a poskytovateľov služieb (PDF)

Ochrana údajov pre uchádzačov o zamestnanie (PDF)


Sme veľmi radi, že ste navštívili našu webovú stránku a že sa zaujímate o spoločnosť Julius Schüle Druckguss GmbH. Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov a chceme, aby ste sa pri prezeraní našich internetových stránok cítili príjemne. V nasledujúcej časti by sme vás preto chceli informovať o spôsobe narábania s vašimi osobnými údajmi v spoločnosti Julius Schüle Druckguss GmbH.


1. Základné ustanovenia

Spoločnosť Julius Schüle Druckguss GmbH zhromažďuje, ukladá a spracúva vaše osobné údaje iba v prípade, ak je to povolené na základe zákonných predpisov alebo ak jej na to dáte svoj súhlas.

V zásade platí, že našu internetovú stránku môžete používať bez toho, aby ste nám pritom museli priamo poskytnúť svoje osobné údaje. Na používanie ďalších, s touto lokalitou prepojených webových stránok spoločnosti Julius Schüle Druckguss GmbH, ako je napríklad oblasť pre zákazníkov, si môžeme od vás v prípade potreby vyžiadať osobné informácie, ako napr. vaše meno používateľa a vaše heslo, aby sme tak mohli overiť vaše oprávnenie a mohli vám rýchlo a prehľadne poskytnúť požadované služby.

Podrobné informácie o službách ponúkaných na stránke www.schuele.de sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak je pri službách, ktoré sú ponúkané na ďalších s touto lokalitou prepojených webových stránkach, potrebné vyhlásenie o ochrane údajov, je odkaz naň uvedený na takýchto stránkach.


2. Údaje získavané, keď využívate naše služby


2.1 Súbor s protokolom

Niektoré údaje sa sprístupnia automaticky a z technických dôvodov už vtedy, keď prejdete na našu webovú stránku. Medzi ne patria údaje protokolov daného webového servera. Pri každom vašom prístupe na niektorú stránku z našej ponuky a pri každom otvorení súboru sa prístupové údaje o tomto procese uložia do súboru s protokolom na našom serveri. Každý údajový záznam obsahuje:

    stránku, z ktorej bol súbor vyžiadaný,
    názov súboru, dátum a čas jeho vyžiadania,
    stav prístupu (súbor prenesený, súbor sa nenašiel a pod.),
    popis typu použitého webového prehliadača,
    adresu IP, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ pripojenia.


Adresa IP vášho počítača sa pritom uloží iba na dobu trvania vášho používania danej internetovej stránky a následne sa bezodkladne odstráni alebo sa pomocou skrátenia anonymizuje. Zvyšné údaje sa uložia na obmedzenú dobu, resp. maximálne na 30 dní.


2.2 Súbory cookie

Na internetovej stránke www.schuele.de nevyužíva spoločnosť Julius Schüle Druckguss GmbH súbory cookie.

Na našej webovej stránke čiastočne používame služby tretích strán na zobrazovanie obsahu (webové písmo Google, mapy Google). S cieľom vyvolať obsah musí poskytovateľ tretej strany zaznamenať IP adresu vyvolávajúceho používateľa, keďže len takým spôsobom sa môže prenášať externý obsah do prehliadača používateľa. Rozsah, v akom poskytovateľ tretej strany používa IP adresu nad rámec tohto, môžete nájsť v príslušných informáciách o ochrane údajov poskytovateľa tretej strany. (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy)


3. Bezpečnosť

Spoločnosť Julius Schüle Druckguss GmbH vykonáva technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov, ktoré sú spravované našou spoločnosťou. Vaše údaje sú dôsledne chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.


4. Kontakt

Kontrolu nad všetkými osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli online, máte stále vy. Na požiadanie vám veľmi radi poskytneme v písomnej forme a bezplatne informácie o tom, či sú u nás uložené vaše osobné údaje a o aké údaje ide. Týmto spôsobom môžete požiadať aj o odstránenie svojich osobných údajov uložených v našej spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto údaje potrebné na uskutočnenie zmluvných vzťahov medzi vami a našou spoločnosťou, prípadne ak nám zákony prikazujú takéto údaje uchovávať.

Svoje otázky a podnety, a to pokojne aj z iných oblastí ochrany údajov, pošlite na adresu:

Osoba poverená ochranou údajov:
Gerd Rückert
Erich-Sailer-Straße 50
74206 Bad Wimpfen
Telefón: +49 177 6895806
E-mail: datenschutz@schuele.de

Poštou: Julius Schüle Druckguss GmbH
Buchstraße 195
73525 Schwäbisch Gmünd

Telefón: +49 7171 3502 0
Fax: +49 7171 35 02 50