Novinky

SPONZORING

Podporujeme vedomostné dielne Eule Gmünder Wissenswerkstatt.

Jedným z cieľov vedomostných dielní Eule Gmünder Wissenswerkstatt je sprostredkovať a priblížiť techniku mládeži a vytvoriť pritom motivujúci doplnok vzdelávania v rámci rôznych typov škôl. Projekt podporovaný Európskou úniou aj spolkovou krajinou Bádensko-Württembersko sa snaží svojou širokou ponukou priblížiť deťom a mládeži ich perspektívne možnosti zamestnania. Prispieva tak k výchove budúcich mladých odborníkov pre regionálne hospodárstvo. Gmünder Eule pritom jedinečnou formou spája komunity, ekonomiku a vzdelávanie. 

Naša spoločnosť s potešením podporuje vedomostné dielne Eule Gmünder Wissenswerkstatt a ich mladých účastníkov.

http://www.gmuendereule.de/